• “Prachtige taal”

  Gijs Dingemans – emeritus hoogleraar – PThU Groningen

 • “… – op ontspannen
  toon geformuleerd – …”

  Woodbrooker cahier – 5e jaargang nummer 10 – dec. 2013

 • “De kracht van dit boek is dat het
  de religieuze vrijzinnigheid in het
  middelpunt van overdenking plaatst.”

  Klaas Yntema – Ruimte, magazine Landelijke Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, okt. 2013

 • “Nieuwe vrijzinnigen
  zoeken naar God, maar
  buiten het offer van Jezus om.”

  J. van der Graaf – Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2013

 • “De hoofdstukken zijn
  goed apart te lezen en geschikt
  om in een leeskring te gebruiken.”

  Hester Smits – Woord & Dienst, jaargang 62, nummer 9, september 2013.

 • “Was theologie lezen altijd
  maar zo genietbaar!”

  Coen Westerveen, predikant

 • “Uitdagingen voor
  de vrijzinnigheid in
  de eenentwintigste eeuw.”

  Vanessa van Koppen – AdRem, remonstrants maandblad, 2013 nr. 8

 • “… inspirerend handboek
  voor persoonlijk geloof
  en spiritualiteit.”

  Volzin, magazine voor zinvol leven, 2013 nr. 15

 • “Ze dringen door tot de gloeiende
  aardkern van onze cultuur

  en spelen pas echt met heilig vuur.”

  Eric Corsius, theoloog

 • “Zij leggen
  de vinger op
  de zere plek…”

  Erik Jan Tillema, algemeen secretaris, Vereniging Vrijzinnige Protestanten

 • “…een prikkelende bijdrage aan
  de discussie over de toekomst
  van vrijzinnig geloven.”

  Christa Anbeek, remonstrants theoloog, VU Amsterdam

 • “… Het beste dat
  de vrijzinnigheid
  te bieden heeft.”

  Frits de Lange, hoogleraar ethiek, PThU Groningen

 • “…spoort aan
  de vragen van het bestaan
  helemaal te leven.”

  Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie, Universiteit van Tilburg

Wat is de core business van kerk en religie in de samenleving? Doet God er nog toe? Welke rol speelt de vrijzinnige theologie in het (voort)bestaan van God?

Twee vrijzinnige predikanten, Heine Siebrand & Yvonne Hiemstra, dagen met hun essays uit tot een open discussie over de toekomst van het christelijk erfgoed.

Laatste
nieuws

Aankondiging lezing Voetangels & Klemtonen, 1 februari 2015 in Wageningen

dinsdag 4 november, 2014

Vrijzinnig predikant Heine Siebrand geeft op zondag 1 februari 2015 een lezing getiteld Het nieuwe vertrouwen over het boek Voetangels & Klemtonen die hij samen met Yvonne Hiemstra heeft [...]

E-book Voetangels & Klemtonen verkrijgbaar

maandag 14 juli, 2014

Vanaf heden is het boek Voetangels & Klemtonen van auteurs Heine Siebrand en Yvonne Hiemstra ook verkrijgbaar als e-book. Het e-book is beschikbaar als ePub [...]

Aankondiging lezing Tussen levenslust en levensgeluk, 15 sept. 2014

woensdag 18 juni, 2014

Geïllustreerd aan de roman van J.M. Coetzee, Elisabeth Costello verkennen we verschillen levensstijlen. In het boek worden de overeenkomsten en verschillen tussen twee zussen op [...]